Skattetillägg och skattebrott
   
 
Författare:Almgren Karin , Leidhammar Börje
Titel:Skattetillägg och skattebrott
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:265 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025696
Serie:Skattebiblioteket
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 679 SEK exkl. moms

 

Sanktionssystemet inom skatterätten syftar till att skattebetalare ska medverka i skatteförfarandet så att en korrekt beskattning kan ske.

I boken behandlas bland annat det centrala rekvisitet oriktig uppgift,befrielsegrunder, kontrollavgift vid fel och brister vid hantering av kassaregister och personalliggare, de olika brottstyperna och rättelse på eget initiativ.

I boken behandlas också det samordnade sanktionsförfarandet i lagen om talan om skattetillägg i vissa fall, som innebär att åklagare i allmän domstol för talan om såväl skattetillägg som skattebrott.

Handboken är skriven för praktiskt verksamma jurister och andra inom rättsområdet liksom för undervisningsändamål vid högskolor och universitet.
 
  © 2017 Jure AB