Studier rörande påföljdspraxis m.m.
   
 
Författare:Månsson Catharina , Hansson Björn , Kezovska Gina , Borgeke Martin
Titel:Studier rörande påföljdspraxis m.m.
Anmärkning:Denna bok finns även i en reviderad och uppdaterad elektronisk utgåva december 2022. Den 7:e tryckta upplagan och den elektroniska utgåvan mars 2022 överensstämmer till fullo.
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:1960 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238800
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , Kriminologi

Pris: 3795 SEK exkl. moms

 

Studier rörande påföljdspraxis med mera är den enda kommenterande praxissammanställningen i sitt slag och ett välkänt hjälpmedel för domare, åklagare och advokater vid bedömningen av påföljdsfrågor.

I boken redogörs för domstolarnas påföljdsbestämningspraxis. De riktlinjer som tillämpas av åklagare vid utfärdande av strafföreläggande finns också med liksom kommentarer ur motiv till främst nyare lagstiftning.

I denna upplaga har de senaste lagändringarna och rättsfallen tagits med. Rättsfall från HD t.o.m. den 1 mars 2022 har kunnat beaktas samt RH-referat t.o.m. referat 2021:52.

Bland det nytillkomna materialet märks de nya reglerna om ungdomspåföljder och de nya riktlinjer från december 2021 som tillämpas av åklagare vid utfärdande av strafföreläggande Rättslig vägledning 2021:21.

Förutom de förändringar som ändrad lagstiftning och ny praxis har föranlett har bl.a. smugglingskapitlet fått ett helt nytt utseende. Vidare har punktskattebrotten liksom praxis om kompensation enligt artikel 6.1 i Europakonventionen för långsam handläggning förts till egna kapitel.

Tillkomna rättsfall är bl.a.
- NJA 2021 s. 740 "Kaféstölden"
- NJA 2021 s. 759 "De insmugglade tårgaspistolerna"
- HD:s domar den 10 november 2021 i mål B 27-21 och B 4907-21 "Återförverkande (I & II)"
- HD:s dom den 11 november 2021 i mål B 6092-20 "Toftavägen"
- HD:s dom den 17 november 2021 i mål B 4645-21
- HD:s dom den 21 december 2021 i mål B 4564-21 "Mopedtillgreppet i Västervik"
- HD:s dom den 30 december 2021 i mål B 6705-20 "En amerikansk bulldogg"
- HD:s dom den 15 februari 2022 i mål B 1770-21 "Arbetet i restaurangen"
- HD:s dom den 17 februari 2022 i mål B 531-21 "Näringspenningtvätten i Dackom Bygg"
- HD:s dom den 1 mars 2022 i mål B 6401-21 "Våldtäkten under knivhot"

I denna upplaga ansvarar hovrättsrådet Catharina Månsson för del I om allmänna frågor samt för kapitlen om brotten mot allmänheten, brotten mot staten, miljöbrotten, dopningsbrotten, narkotikabrotten, punktskattebrotten, smuggling och företagsbot. Avdelningschefen Gina Kezovska vid Ekobrottsmyndigheten ansvarar för brotten mot borgenärer samt för kapitlen om skattebrotten och om näringsförbud. Övriga kapitel, bl.a. brotten mot person och förmögenhetsbrotten (med undantag för brotten mot borgenärer), ansvarar lagman Björn Hansson för.

Innehåll
1. Regler om de olika påföljderna och deras tillämpning (delar av 25-28 kap. BrB)
2. Regler av betydelse för påföljdsbestämningen, m.m. (delar av 29-34 kap. BrB samt EKMR)
3. Brotten mot person (3-7 kap. BrB)
4. Förmögenhetsbrotten (8-12 kap. BrB)
5. Brotten mot allmänheten (13-15 kap. BrB)
6. Brotten mot staten (16-17, delvis 19 och 20 kap. BrB)
7. Alkohollagen
8. Bidragsbrotten
9. Dopningsbrotten
10. Knivar och andra vapen
11. Kontaktförbud
12. Miljöbrotten
13. Narkotikabrotten
14. Penningtvättsbrotten
15. Punktskattebrotten
16. Skattebrotten
17. Smuggling m.m.
18. Trafik - Rattfylleribrotten
19. Trafik - Övriga trafikbrott m.m.
20. Utlänningslagen - människosmuggling m.m.
21. Övrig specialstraffrätt
22. Företagsbot
23. Näringsförbud
24. Utvisning på grund av brott
Rättsfallsregister
Bilaga 1. RåR 2007:2
Bilaga 2. RåR 2017:1
Bilaga 3. EBM riktlinjer för företagsbot, Reviderad i april 2019
Bilaga 4. Drogpraxisgruppens tabell 2020-03-16
Bilaga 5. Riktlinjer REMA 2021-03-01
Bilaga 6. RäV 2021:21
 
  © 2017 Jure AB