Allmän avtalsrätt
   
 
Författare:Ramberg Jan , Ramberg Christina
Titel:Allmän avtalsrätt
Upplaga:12 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:340 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024040
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 588 SEK exkl. moms

 

Denna bok behandlar avtalsrätten i vid bemärkelse och omfattar bl.a.

– avtalsrättens huvudteorier
– avtals uppkomst och ingående
– ansvaret för culpa in contrahendo
– fastställande av avtals innehåll (inklusive avtalstolkning)
– standardavtalsrätt
– betydelsen av ändrade förhållanden
– konsekvenser av avtalsbrott.

Internationaliseringen av svensk rätt går snabbt. Betoningen på internationell avtalsrätt är motiverad dels av att svenskt näringsliv internationaliseras allt mer, dels av att insikter i hur avtalsrättsliga problem löses i andra rättssystem ökar förståelsen för den svenska avtalsrätten.
 
  © 2017 Jure AB