Ekonomisk familjerätt
� Makars & sambors egendom & bostad. Gåva, arv, testamente & boutredning
   
 
Författare:Grauers Folke
Titel:Ekonomisk familjerätt � Makars & sambors egendom & bostad. Gåva, arv, testamente & boutredning
Upplaga:10 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:286 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026563
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 490 SEK exkl. moms

 

Med Ekonomisk familjerätt förstås reglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t.ex. faderskap, vårdnad och adoption) berörs mera kortfattat. Regler om gåva hör inte traditionellt till familjerätten, men eftersom gåvoavtalet har störst betydelse i relationer mellan anhöriga, innehåller boken även ett avsnitt om gåva. Författaren förklarar på ett klart och lättbegripligt sätt de ofta komplicerade reglerna. Han ger exempel på avtal och andra rättshandlingar (t.ex. äktenskapsförord, testamenten och skifteshandlingar) och tydliggör med uppställningar och sifferexempel.

I denna tionde upplaga har författaren gjort ändringar och kompletteringar och fört framställningen à jour fram till mars 2022. Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor och praktiskt verksamma jurister men även till den intresserade lekmannen.
 
  © 2017 Jure AB