Straffprocessuella tvångsmedel (NY UPPLAGA)
� när och hur får de användas?
   
 
Författare:Lindberg Gunnel
Titel:Straffprocessuella tvångsmedel (NY UPPLAGA) � när och hur får de användas?
Anmärkning:Utkommer preliminärt i juni 2022.
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:950 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026907
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt , Offentlig rätt

Preliminärt pris: 1240 SEK exkl. moms

 

Få rättsfrågor har så stor betydelse för den enskildes fri- och rättigheter och för personlig integritet som användandet av straffprocessuella tvångsmedel. Gunnel Lindbergs heltäckande bok redogör i detalj för när och hur de straffprocessuella tvångsmedlen får användas.

Boken är sedan flera år ett uppskattat hjälpmedel för alla som beslutar, verkställer eller granskar användning av tvångsmedel. Utöver de grundläggande frågorna om när och hur tvångsmedlen får användas beskriver Gunnel Lindberg en rad handläggningsfrågor och tänkbara situationer som över huvud taget inte diskuteras i annan litteratur.

För att underlätta den praktiska tillämpningen är boken strukturerad så att frågor tas upp i den tidsföljd och i det sammanhang de normalt aktualiseras. I ett inledande avsnitt behandlas allmänna frågor som är gemensamma för de flesta tvångsmedel.
 
  © 2017 Jure AB