Prop. 2021/22:218 Hittegods i kollektivtrafiken
   
 
Titel:Prop. 2021/22:218 Hittegods i kollektivtrafiken
Utgivningsår:2022
Omfång:33 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122218
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:218
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Övrigt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår en ny lag om kvar­glömd eller bort­tappad egen­dom vid transport med tåg, spårvagn, tunnel­bana, buss eller fartyg. Lagen ska gälla för kvar­glömd eller bort­tappad egen­dom ombord på fordonet och inom vissa anslutande om­råden. Lagen ska ersätta den reglering av upp­hittad egen­dom som finns i dag för sådan trafik.

Enligt den nya lagen ska den som tar hand om kvar­glömd eller bort­tappad egendom lämna den till det berörda trafik­företaget. Trafik­företaget ska förvara egen­domen åt ägaren. Om ägaren inte hämtar ut egen­domen inom viss tid till­faller den trafik­före­taget. Före­taget ska i vissa fall ha rätt att göra sig av med egen­domen direkt och ska även ha rätt till ersätt­ning av ägaren för förvaringen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.
 
  © 2017 Jure AB