Processen i hovrätt och Högsta domstolen (NY UPPLAGA)
� Rättegång VI
   
 
Författare:Munck Johan , Welamson Lars
Titel:Processen i hovrätt och Högsta domstolen (NY UPPLAGA) � Rättegång VI
Anmärkning:Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under september 2022.
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2022
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026716
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 75
Ämnesord:Processrätt

Preliminärt pris: 532 SEK exkl. moms

 

I denna bok behandlas de svenska reglerna för civil- och straffprocess i överrätt. Senaste (fjärde) upplagan av boken gavs ut 2011. I den femte upplagan har en uppdatering skett med anledning av ny rättspraxis, främst avgöranden från Högsta domstolen. Dessutom behandlas nytillkommen lagstiftning på området, främst de nya regler som riksdagen har beslutat om med ikraftträdande den 1 april 2016 och som gäller bl.a. prövningstillstånd. Boken kan användas i både den juridiska undervisningen och det praktiska rättslivet.
 
  © 2017 Jure AB