Finlands straff- och processrätt
� en introduktion
   
 
Författare:Havansi Erkki , Koskinen Pekka
Titel:Finlands straff- och processrätt � en introduktion
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2002
Omfång:363 sid.
Förlag:Juristförbundets förlag
ISBN:9521406291
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Utländsk rätt , Straffrätt , Processrätt

Pris: 599 SEK exkl. moms

 

Finlands straff- och processrätt - En introduktion är en jourförd version av § 6 och § 7 i verket Inledning till Finlands rättsordning 2 (3 upplagan år 1996). I föreliggande bok behandlas bl.a. grunderna för det straffrättsliga ansvaret, påföljderna och de viktigaste enskilda brotten, den finska domstolsorganisationen, huvuddragen av rättegången i civil- och straffmål samt konkurs- och utsökningsförfarandet. Finlands straff- och processrätt ger en heltäckande bild av gällande rätt på två mycket centrala rättsområden. Boken är skriven främst med tanke på inträdesförhören på det juridiska utbildningsområdet, men den lämpar sig även utmärkt som grundläggande lärobok på de områden där det krävs insikter i straff- och processrätt. Dessutom riktar sig boken till en nordisk läsekrets.
 
  © 2017 Jure AB