Sekretess
� Handbok för socialtjänsten
   
 
Författare:Clevesköld Lars , Thunved Anders
Titel:Sekretess � Handbok för socialtjänsten
Anmärkning:
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:125 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026228
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 308 SEK exkl. moms

 

Boken beskriver huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretessprövningen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekrtessregler som gäller för socialtjänsten och närliggande verksamheter.
 
  © 2017 Jure AB