Att vara ordförande och ledare
� Handbok för dig som leder möten och människor i kommun och region
   
 
Författare:Brännberg Conny
Titel:Att vara ordförande och ledare � Handbok för dig som leder möten och människor i kommun och region
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:176 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024972
Ämnesord:Organisation och ledarskap , Offentlig rätt

Pris: 364 SEK exkl. moms

 

Detta är en praktisk handbok om att vara ordförande i kommun och landsting. Boken är ett koncentrat av många års erfarenheter från sammanträden och innehåller goda råd från en rutinerad ordförande. Denna nya upplaga knyter an till den senaste revideringen av kommunallagen och utökats med ett nyskrivet avsnitt om möte med media. Där ges råd om hur man bjuder in till presskonferenser och hur man svarar på frågor med mera.

Bokens kapitel behandlar exempelvis: Att förbereda ett möte, Att öppna ett sammanträde, Beslutsprocessen, Olika typer av ärenden och Protokollet. Vidare ingår även en ordlista över termer som förekommer under ett sammanträde. Materialet till Att vara ordförande och ledare har använts som underlag i samband med utbildningar för förtroendevalda men kan också tjäna som inspiration och handbok för en enskild ordförande, ledamot eller ersättare.

Boken vänder sig i huvudsak till ordföranden för möten inom kommun och landsting men kan även passa för ledare inom aktiebolag.
 
  © 2017 Jure AB