Vänbok till Martin Borgeke
   
 
Författare:Asp Petter , Lindskog Stefan , Månsson Catharina , red.
Titel:Vänbok till Martin Borgeke
Utgivningsår:2022
Omfång:261 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238824
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Allmänna verk och samlingsverk , Straffrätt

Pris: 670 SEK exkl. moms

 

Martin Borgeke har haft en på många sätt enastående betydelse för det svenska rättsväsendet. Utöver det ordinarie arbetet som bl.a. hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge (1998–2011) och justitieråd i Högsta domstolen (2011–2016) har han genom sin medverkan i olika utredningar, genom sitt juridiska författarskap och genom både ihärdigt och uppskattat föreläsande satt högst påtagliga avtryck i den svenska rättsliga myllan. Under det senaste året har han också varit ordförande i Lagrådet.

Från Martin Borgekes verksamhet i utredningsvärlden kan nämnas bl.a. att han var sekreterare i Fängelsestraffkommittén (se SOU 1986:13–15 och 1988:7) och därefter ledde arbetet i såväl Straffansvarsutredningen (SOU 1996:185) som Kommittén om straffansvar för organiserad brottslighet (SOU 2000:88). Och bland hans böcker hör både Studier rörande påföljdspraxis m.m. och Att bestämma påföljd för brott till dem som verkligen förtjänar beteckningen standardverk.

Martin Borgeke har ständigt strävat efter att förena teori och praktik och på så sätt under flera decennier utgjort en naturlig länk mellan domstolsvärlden och den s.k. akademiska världen. År 2009 utsågs han till hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Med denna vänbok vill vi – redaktionskommittén och författarna – uppmärksamma hans gärning (som om det behövdes!) och framföra vår hyllning till festföremålet.

Redaktionskommittén, Petter Asp, Stefan Lindskog och Catharina Månsson


INNEHÅLL:

Petter Asp
Petters fem enkla – eller: hur man kan undvika de misstag man lätt gör vid tillämpning av likgiltighetsuppsåtet

Agneta Bäcklund och Anders Perklev
Några frågor om heder

Anders Eka
Regeringsformens doldisar – några mindre kända grundlagsbestämmelser

Johnny Herre
Den (ännu mer) mångfacetterade köprätten

Bob Nilsson Hjorth
Kan förverkande ske vid missbruk av hyresgästens depositionsrätt?

Lena Holmqvist
Dödshjälp

Nils Jareborg
Glimtar av förhastade slutsatser

Svante O. Johansson
Vad Martin Borgeke har gjort för civilrätten i Högsta domstolen

Stefan Lindskog
Påföljdslindring vid långsam handläggning respektive utdragen huvudförhandling

Catharina Månsson
I gränslandet mellan böter och fängelse – När bestäms påföljden för bötesbrott till en strängare påföljd än böter?

Göran Nilsson
28:3-fängelse – i dag och i framtiden

Stefan Reimer
Bruset i straffrätten och intresset av enhetlig rättstillämpning

Per E Samuelsson
Den tyske mästerspionen i Norge

Magnus Ulväng
Humanitetsprincipen 2.0

Jack Ågren
Tillfällig sinnesförvirring – finns (fortsatt) behov av särskild reglering?

Sofia Sternberg
Martin Borgekes publikationer
 
  © 2017 Jure AB