Sikkerhed i fordringer
   
 
Författare:Clausen Nis Jul , Jensen Camilla Hørby
Titel:Sikkerhed i fordringer
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:186 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761942371
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt , Utländsk rätt

Pris: 1184 SEK exkl. moms

 

En gennemgang af de retlige aspekter i forbindelse med sikkerhed i fordringer.

Bogen beskæftiger sig med de sikkerhedsretlige problemstillinger, der er forbundet med erhvervsvirksomheders anvendelse af simple og negotiable fordringer som kreditsikring.

Følgende former for sikkerhedsstillelse behandles bl.a.:

Simple fordringer, herunder factoring
Virksomheds- og fordringspant
Negotiable fordringer, herunder omsætningsgældsbreve, digitale negotiable pantebreve og fondsaktiver
Bogen belyser også de særlige problemer, som vedrører det indbyrdes retsforhold mellem panthaver og pantsætter i forbindelse med aftalen om sikkerhedsstillelse – inter partes-relationen.

Denne 9. udgave er ajourført og revideret med ny lovgivning, retspraksis og litteratur.

Målgruppe
Bogen er velegnet for advokater, revisorer, ansatte i den finansielle sektor og andre praktikere, der beskæftiger sig med finansierings- og kreditretlige problemstillinger. Studerende ved universiteter og handelshøjskoler vil også have stort udbytte af bogen.
 
  © 2017 Jure AB