SOU 2002:56 Investeringsfonder
� Förslag till ny lag
   
 
Titel:SOU 2002:56 Investeringsfonder � Förslag till ny lag
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2002:104.
Utgivningsår:2002
Omfång:701 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217058
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Värdepappersfondsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:56
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 361 SEK exkl. moms

 

Värdepappersfondsutredningen lägger i detta delbetänkande fram förslag som syftar till att risken för småsparare och blivande pensionärer ska minimeras. Sparande i aktiefonder, räntefonder, hedgefonder etc. regleras idag i lagen om värdepappersfonder. Här föreslås att den lagen ersätts med en ny lag om investeringsfonder. Den nya lagen skall omfatta såväl värdepappersfonder som specialfonder (hedgefonder och fonder som vill ta en större exponering mot ett enskilt värdepapper), tidigare kallade nationella fonder.

Några nyheter i förslaget:
– Värdepappersfonder får placera i derivat, i andelar i andra fonder (t.ex. fondandelsfonder som endast investerar i andra fonder) samt i banktillgodohavanden.
– Högre kapitalkrav på fondbolagen
– Fondbolagens ägare och ledning ska granskas av Finansinspektionen, som också får större makt att ingripa mot oegentligheter
– Fondbolagen ska publicera särskilda informationsblad som på ett mer överskådligt sätt presenterar viktig information om fondbolaget och fonden. Dessa informationsblad ska ha en enhetlig utformning i Europa.
 
  © 2017 Jure AB