References to the European Court
   
 
Författare:Anderson David W. K. , Demetriou Marie
Titel:References to the European Court
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2002
Omfång:586 sid.
Förlag:Sweet & Maxwell
ISBN:0421753501
Produkttyp:Inbunden
Serie:Litigation Library
Ämnesord:EU-rätt , Processrätt

Pris: 3520 SEK exkl. moms

 

Den nya upplagan av denna bok innehåller en detaljerad beskrivning av förhandsbeskedsförfarandet i EG-domstolen enligt artikel 234 i EU-traktatet samt andra traktat. Den nya upplagan är uppdaterad med nya rättsfall, den nya EU-traktatsnumreringen i enlighet med Amsterdam-traktatet år 1999 samt annan rättutveckling. I boken tillhandahålls även information om förhållandena i samtliga 15 EU-länder.

Ur innehållet:
- The Preliminary Reference.
- Courts and Tribunals Entitled to Refer.
- Jurisdiction to Refer.
- Impermissible References.
- The Exercise of Discretion.
- Courts of Last Instance.
- Making a Reference.
- The European Court.
- Participants in the Reference.
- The Written Procedure.
- The Oral Procedure.
- Miscellaneous Procedures.
- The Ruling and its Sequel.
- The Effect of the Ruling.
 
  © 2017 Jure AB