Prop. 2021/22:258 Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder i samband med rekapitalisering av SAS AB
   
 
Titel:Prop. 2021/22:258 Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder i samband med rekapitalisering av SAS AB
Utgivningsår:2022
Omfång:11 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122258
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:258
Ämnesord:Ekonomi , Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

SAS AB (publ), förkortat SAS, har liksom flygbranschen i stort drabbats
hårt av den utdragna pandemin. Minskat resande till följd av den omfattande spridningen av sjukdomen covid-19 har i kombination med ökad konkurrens sammantaget inneburit en kraftigt försämrad ekonomisk situation för SAS. Bolaget har därför lanserat en ny plan för att refinansiera och omstrukturera sig. För att regeringen ska kunna agera ansvarsfullt i statens roll som aktieägare lämnas i denna proposition förslag som möjliggör för regeringen att för statens räkning konvertera svenska statens befintliga hybridinstrument i SAS och utestående lånefordringar på konsortiet Scandinavian Airlines System Denmark–Norway–Sweden till nya aktier i SAS.
 
  © 2017 Jure AB