Prop. 2021/22:252 Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till jordbruket och fiskerinäringen samt kompensation för höga energipriser
   
 
Titel:Prop. 2021/22:252 Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till jordbruket och fiskerinäringen samt kompensation för höga energipriser
Utgivningsår:2022
Omfång:43 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122252
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:252
Ämnesord:Ekonomi , Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2022.

Förslagen är bl.a. en följd av höga energipriser med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. I propositionen lämnas förslag till en ny lag om kompensation för höga drivmedelskostnader som innebär att privatpersoner som äger en personbil får kompensation för höga drivmedelspriser. Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022 och upphöra att gälla vid utgången av samma år. I propositionen föreslås vidare att medel tillförs för att kompensera hushåll och privatpersoner för höga el- och drivmedelspriser samt för stöd till jordbruket och yrkesfisket för att minska konsekvenserna av de höga kostnaderna. Propositionen innehåller även förslag om ökade medel till folkbildningen för skyddssökande från Ukraina.
 
  © 2017 Jure AB