Skuldebrevsrätten
� En introduktion
   
 
Författare:Munukka Jori , Rosqvist Erik
Titel:Skuldebrevsrätten � En introduktion
Anmärkning:
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:194 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026693
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 304 SEK exkl. moms

 

Skuldebrevsrätten. En introduktion är en lärobok i skuldebrevsrätt. Den är framför allt avsedd för studenter som antingen läser handelsrätt, ekonomi eller en introduktionskurs i juridik. I boken behandlas centrala fordringsrättsliga problem med särskilt fokus på skuldebrevslagens bestämmelser. Även annan lagstiftning med en nära koppling till skuldebrevslagen behandlas, exempelvis räntelagen, preskriptionslagen och konsumentkreditlagen.
 
  © 2017 Jure AB