Arbetsrätten (NY UPPLAGA)
� En översikt
   
 
Författare:Sigeman Tore , Sjödin Erik
Titel:Arbetsrätten (NY UPPLAGA) � En översikt
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under augusti 2022.
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2022
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209225
Ämnesord:Arbetsrätt

Preliminärt pris: 357 SEK exkl. moms

 

Verket ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt och samspelet mellan lagstiftning och avtalsreglering beskrivs och illustreras. Talrika hänvisningar ges till domstolspraxis och annat rättsligt material.

I en introduktion belyses bl.a. karakteristiska drag i svensk arbetsrätt i europeiskt perspektiv. I en allmän del behandlas främst arbetstagarbegreppet, fri rörlighet för arbetskraft och rättegången i arbetstvister. Ett kapitel om kollektiv arbetsrätt skildrar reglerna om bl.a. föreningsrätt och kollektivavtal samt arbetsstrid och fredsplikt. Frågorna om arbetstagarinflytande över företags- och arbetsledning behandlas som en särskild del av arbetsrätten. Det mest omfattande kapitlet ägnas anställningsförhållandets rätt och avser bl.a. tillkomsten av anställningsavtal, avtalsförpliktelser, löneskydd, sanktioner, anställningsskydd samt företagsöverlåtelse och andra partsskiften. Diskrimineringsrätten behandlas i en del för sig och i två avslutande kapitel redovisas arbetsmarknadsreglering samt arbetsmiljö och arbetstid.
 
  © 2017 Jure AB