NJA I 2021
� Inbunden årsvolym
   
 
Titel:NJA I 2021 � Inbunden årsvolym
Anmärkning:Stående order kan tecknas.
Utgivningsår:2022
Omfång:1265 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024378
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Nytt juridiskt arkiv Avd. I Tidskrift för lagskipning
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Straffrätt

Pris: 4242 SEK exkl. moms

 

I NJA I publiceras avgöranden från Högsta domstolen. Varje år publiceras ett hundratal referatfall, dvs. prejudikat, som refereras mer fullständigt. Avgöranden som saknar prejudikatintresse publiceras i en notisavdelning.
 
  © 2017 Jure AB