Skadestånd (NY TITEL)
� En lärobok
   
 
Författare:Bengtsson Bertil , Schultz Mårten
Titel:Skadestånd (NY TITEL) � En lärobok
Anmärkning:Väntas utkomma i augusti 2022.
Utgivningsår:2022
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026389
Ämnesord:Skadeståndsrätt

Preliminärt pris: 350 SEK exkl. moms

 

Boken en översikt och introduktion till skadeståndsrätten och riktar sig främst till studenter på juristutbildningar
 
  © 2017 Jure AB