Grundläggande inkomstskatterätt
   
 
Författare:Påhlsson Robert , Kleist David , Rendahl Pernilla , Svensson Bo
Titel:Grundläggande inkomstskatterätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:453 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371885
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 574 SEK exkl. moms

 

Skatterätten är nödvändig för finansiering av välfärden. Beskattningen används också i växande omfattning som politiskt styrmedel. Ämnet måste studeras på ett sätt som ger hållbara kunskaper, dvs. en förmåga att snabbt uppdatera sig i takt med täta lagändringar.

Denna lärobok i grundläggande inkomstskatterätt lägger tonvikten på systemuppbyggnad, och på sådana allmänna och skatterättsliga principer som har särskild betydelse för inkomstskatterätten. Författarna lyfter fram det centrala innehållet i rättskällorna på ett sätt som är förankrat i skatterättslig forskning, och som uppmärksammar de intressemotsättningar som präglar skatteområdet.
Innehållsöversikt

Förord 19

Förord till den andra upplagan 21

Förkortningar 23

1 Introduktion 25

2 Skatterättslig reglering och regelhierarki 41

3 Inkomstskatterättens källor och principer 55

4 Inkomstslagen och skatteberäkningen 69

5 Skattskyldighet för fysiska och juridiska personer 80

6 Allmänna regler om skatteplikt och avdragsrätt 92

7 Inkomst av tjänst 101

8 Inkomst av kapital 125

9 Inkomst av näringsverksamhet 205

10 Fåmansföretag och deras ägare 284

11 Företagsöverlåtelser, koncernbidrag och omstruktureringar 304

12 Särskilda skattesubjekt 343

13 Internationell skatterätt 350

14 Skatteförfarandet 366

15 Tolkning av skattelag 391

16 Skatterättens eviga kringgåendeproblem 412

Litteratur 429

Rättsfallsregister 437

Sakregister 443
 
  © 2017 Jure AB