Skoljuridik och myndighetsutövning
� Rättsfall och beslut
   
 
Författare:Lerwall Lotta
Titel:Skoljuridik och myndighetsutövning � Rättsfall och beslut
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:334 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177372073
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 483 SEK exkl. moms

 

Denna bok innehåller avgöranden från domstolar och beslut av andra myndigheter i frågor som rör skolväsendet. Dessa berör bland annat rätten till utbildning, innebörden av skolplikt och förutsättningarna för att beviljas dispens eller ledighet, disciplinära åtgärder, lärares befogenheter gentemot elever, utrymmet att använda tvång, yttrandefrihet och andra fri- och rättigheter, regeringsformens krav på saklighet, frågor om skolplacering, särskilt stöd och anpassningar m.m. Urvalet är gjort för att passa på kurser i juridik inom Rektorsprogrammet.
 
  © 2017 Jure AB