Författningssamling i internationell privat- och processrätt
   
 
Författare:Bogdan Michael
Titel:Författningssamling i internationell privat- och processrätt
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:325 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026471
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt

Pris: 297 SEK exkl. moms

 

Under de senaste åren har den internationella privat- och processrätten genomgått en dramatisk utveckling, i första hand med anledning av att den blivit en central och integrerad del av EU-samarbetet. Stora delar av ämnets centrala regelverk utgörs idag av direkt tillämpliga EU-förordningar och svenska regler avsedda att implementera olika EU-direktiv. Även de autonoma svenska reglerna har ändrats på åtskilliga punkter. Denna författningssamling, som i första hand är avsedd att utgöra ett hjälpmedel inom den akademiska juridikutbildningen, innehåller de viktigaste i Sverige den 1 juli 2022 gällande internationellt privat- och processrättsliga bestämmelserna samt vissa nya regler vilka ännu inte börjat tillämpas.
 
  © 2017 Jure AB