Nya LAS-regler 2022
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Nya LAS-regler 2022
Utgivningsår:2022
Omfång:260 sid.
Förlag:IJK
ISBN:9789198636727
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 505 SEK exkl. moms

 

Många stora ord ("största arbetsrättsreformen i modern tid") har använts om de förändringar av lagen om anställningsskydd som Sveriges riksdag i juni 2022 har fattat beslut om. Självfallet kan 2022 års ändringar i lagen om anställningsskydd inte jämställas med LAS-reformen (1974), införandet av medbestämmandelagen (1977) eller arbetsmiljölagen (1978). Samtidigt ska framhållas att de genomförda förändringarna i lagen naturligtvis är viktiga i olika detaljer och för den praktiska verksamheten.

De nya och förändrade regler som 2022 införts i lagen om anställningsskydd har två helt olika utgångspunkter. De ovannämnda stora orden om förändringarna hänför sig till regeringens proposition 2021/22:176 - Flexibilitet, anställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, som antogs av riksdagen i juni 2022. Praktiskt taget parallellt med denna proposition har riksdagen också fattat beslut om proposition 2021/22:151, som handlar om genomförande av EU:s arbetsvillkorsdirektiv. Beslut om dessa sistnämnda regler fattade riksdagen i maj 2022.

I den här boken kommenterar jag samtliga ändringar och nyheter i lagen om anställningsskydd, som beslutats under 2022.
Båda propositionerna påverkar också en del andra lagar på arbetsrättens område. Jag har valt att i denna skrift kommentera förändringarna i förtroendemannalagen, uthyrningslagen och lagen om arbetsskadeförsäkring, eftersom dessa lagändringar har en direkt koppling till de regelförändringar rörande lagen om anställningsskydd som presenterades i propositionen 2021/22:176.
 
  © 2017 Jure AB