Författningssamling i förmögenhetsrätt 2022/23
   
 
Författare:Munukka Jori , Sandstedt Johan , red.
Titel:Författningssamling i förmögenhetsrätt 2022/23
Anmärkning:Tillfälligt slut. Utgivningsdatum: 2022-08-10
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:458 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025504
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 276 SEK exkl. moms

 

Författningssamlingen innehåller en sammanställning av de mest centrala författningarna på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå men kan även användas av den som är i behov av en överblickbar samling av författningar på förmögenhetsrättens område. I syfte att hålla samlingen lättillgänglig återges en del författningar endast i utdrag. De rättsfallsreferenser som finns i samlingen är hämtade från Sveriges
Rikes Lag.

Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2022.
 
  © 2017 Jure AB