Personaljuridik 2022
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Personaljuridik 2022
Upplaga:35 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:1294 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026167
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 1160 SEK exkl. moms

 

Detta är den trettiofemte upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Boken är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom området.

I den trettiofemte upplagan, som utkommer mer än fyrtio år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis. Särskilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen om anställning – anställningsskydd, (bl.a. tidsbegränsade anställningar och uppsägning), inhyrning av arbetskraft (anställningsskydd vid långtidsinhyrning och skydd för visselblåsare (en helt ny lag).
 
  © 2017 Jure AB