Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (NY UPPLAGA)
   
 
Författare:Larsson Nils , Synnergren Stieg
Titel:Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (NY UPPLAGA)
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under november 2022.
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2022
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025160
Ämnesord:Fastighetsrätt

Preliminärt pris: 784 SEK exkl. moms

 

Denna praktiskt inriktade handbok behandlar alla olika upplåtelseformer för arrende och allmän nyttjanderätt på ett samlat sätt. Här redovisas också när avtal krävs för att nyttja annans mark och hur man ska skilja på arrende- och hyresavtal. Vidare presenteras - och avgränsas mot nyttjanderätt enligt jordabalken - närliggande avtals- och upplåtelseformer, såsom tillstånd att nyttja allmän platsmark, bolagsavtal, rörelsearrende, samäganderättsavtal och testamentarisk nyttjanderätt.
 
  © 2017 Jure AB