Ansvarsfrihet (NY UPPLAGA)
� Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt
   
 
Författare:Svernlöv Carl
Titel:Ansvarsfrihet (NY UPPLAGA) � Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under november 2022.
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2022
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022657
Typ av verk:Monografi
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Preliminärt pris: 833 SEK exkl. moms

 

Personligt skadeståndsansvar i aktiebolag och därtill relaterade frågor har en hög aktualitet i ljuset av den corporate governance-debatt som förts under senare år.

Boken behandlar frågeställningar kring det ansvarsfrihetsbeslut som årligen skall fattas vid årsstämman i alla svenska aktiebolag. Utifrån ett internationellt, komparativt perspektiv undersöks ansvarsfrihetsinstitutet i detalj, inklusive dess rättsverkningar och omfattning i såväl tid som personkrets samt de viktiga undantag från meddelad ansvarsfrihet som följer av lag och praxis.
 
  © 2017 Jure AB