Boken om ekonomistyrning
   
 
Författare:Almqvist Roland , Graaf Johan , Jannesson Erik , Parment Anders , Skoog Matti , Thomasson Anna
Titel:Boken om ekonomistyrning
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:543 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144160160
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 568 SEK exkl. moms

 

Denna bok ger en bred introduktion till ämnet ekonomistyrning. Boken speglar ekonomistyrningens relevans för dagens organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Författarna går igenom de grundläggande modeller, verktyg och processer som traditionell ekonomistyrning erbjuder. Här märks ekonomiska ansvarsenheter, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, nyckeltal, belöningssystem, budgetering, kalkylering på kort och lång sikt, internpriser samt avvikelseanalys.

Boken om ekonomistyrning utgår från att ekonomistyrningen har en central roll i att skapa mer hållbara organisationer och lägger betydande vikt vid aspekter som sociala och miljömässiga kostnader, projektstyrning, miljöinvesteringar och humankapital. Boken har därmed ett tydligt hållbarhets- och samhällsperspektiv.

Författarna betonar även vikten av att ekonomistyrningen utgör en välavvägd helhet genom den så kallade styrmixen. En genomtänkt styrmix ger verktyg för att motivera medarbetare att arbeta mot gemensamma mål och skapa konkurrenskraftiga organisationer.

Till boken finns ett rikt övningsmaterial i form av en övningsbok.
 
  © 2017 Jure AB