Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2022-23 - endast häften
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2022-23 - endast häften
Anmärkning:Utkommer med 4 nr per år. För privatpersoner ingår även en enanvändarlicens för tillgång till JT på internet med alla nummer från starten 1989. Juridiska personer som företag och myndigheter betalar separat för tillgång på JT på internet. Priset beror på hur stort företaget, advokatbyrån eller organisationen är och baseras på det totala antalet anställda jurister. Licensen kostar 125 kr per jurist och år. Det går att få både inloggning med lösenord och ip-baserad inloggning. Kontakta order@jure.se för priser och mer information.
Utgivningsår:2022
Förlag:Jure
ISBN:JTH2223
Produkttyp:Prenumeration
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 1068 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB