Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2022-23 - studerande vid juridisk fakultet
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2022-23 - studerande vid juridisk fakultet
Anmärkning: Utkommer med 4 nr per år. För privatpersoner ingår även en enanvändarlicens för tillgång till JT på internet, alla nummer från starten 1989. Juridiska personer som företag och myndigheter betalar separat för tillgång på JT på internet. Det går att få både lösenord och ip-baserad inloggning. Kontakta order@jure.se för priser och mer information.
Utgivningsår:2022
Förlag:Jure
ISBN:JTS2223
Produkttyp:Prenumeration
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 386 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB