Äktenskap & Samboende
   
 
Författare:Agell Anders , Brattström Margareta
Titel:Äktenskap & Samboende
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:360 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371762
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 504 SEK exkl. moms

 

I denna bok behandlas den rättsliga regleringen rörande äktenskap och samboförhållanden. Gällande lagregler och rättspraxis står i centrum. Några av de frågor som avhandlas är ingående och upplösning av äktenskap, samt förmögenhetsrättsliga förhållanden för såväl makar som registrerade partner och sambor. Dessutom diskuteras rättspolitiska frågor, ibland med internationella jämförelser.

Boken är främst avsedd att vara en lärobok i äktenskaps- och samborätt för juridikstuderande. Den kan också ge vägledning för alla som, yrkesmässigt eller privat, kommer i kontakt med olika juridiska frågor som kan uppstå i samband med de relationer som berörs i boken.

I den nya upplagan har layouten omarbetats ordentligt. Bland annat har marginalrubriker införts och källhänvisningar görs numera i noter istället för i löptext. Dessutom har boken uppdaterats i förhållande till lagstiftning, praxis och litteratur samt i relation till statistiska uppgifter, samt försetts med ett lagrumsregister med sidhänvisningar. Bokens titel har ändrats, från Äktenskap Samboende Partnerskap till Äktenskap & Samboende.
 
  © 2017 Jure AB