Idéer om Europas framtid
   
 
Författare:Almqvist Kurt , Linder PJ Anders , red.
Titel:Idéer om Europas framtid
Utgivningsår:2022
Omfång:124 sid.
Förlag:Axess Publishing AB
ISBN:9789188717337
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 142 SEK exkl. moms

 

Efter Rysslands invasion av Ukraina har säkerhetsfrågorna fått högsta prioritet i det offentliga samtalet om Europa. Övergreppen, tragedierna och det ukrainska motståndet har redan satt outplånliga avtryck i våra medvetanden.

Europeiska länder behöver ta större ansvar för sin säkerhet och befria sig från beroendet av rysk olja och gas. Egenmakten behöver stärkas på ett sätt som inte skadar relationerna över Atlanten.

Sverige står inför ett avgörande vägval.

Men framtidsdebatten är större än så. Säkerhet och ekonomi samspelar till exempel alltid med varandra och det finns en hel rad frågor om globalisering, klimat och utvecklingskraft att tackla. Politiskt handlar det inte minst om EU-samarbetets karaktär. Finns det alternativ till en alltmer omfattande överstatlighet?

Essäerna i denna bok färdigställdes före invasionen. Problemen som de behandlar är lika aktuella nu som då.


Innehåll

Förord
Kurt Almqvist

Inledning
PJ Anders Linder

Social marknadsekonomi - en tysk idé för Europa?
Olof Brunninge

Frankrike strålar
Karin Stensdotter

Europeisk federalism: skydd för nationellt självstyre
Carl-Vincent Reimers

Den federala Europatanken som vann och försvann
Ylva Nilsson

Sverige och EU - sanningens minut
Fredrik Johansson

Europas ekonomiska potential
Jonas Frycklund

Klimat och klimatpolitik i Sverige och EU
John Hassler

Ryssland och Europa - en komplicerad relation
Martin Kragh

På egna ben?
Björn Fägersten

Vi är sårbara
Elisabeth Braw

Medverkande
 
  © 2017 Jure AB