State Measures Distorting Free Competition in the EC
   
 
Författare:von Quitzow Carl Michael
Titel:State Measures Distorting Free Competition in the EC
Utgivningsår:2002
Omfång:316 sid.
Förlag:Kluwer
ISBN:9041114661
Produkttyp:Inbunden
Serie:European Business Law & Practice Series nr. 17
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 1451 SEK exkl. moms

 

Denna bok behandlar vilka statliga åtgärder som kan påverka den fria marknaden inom EU på ett negativt sätt. Om inhemska och utländska operatörer behandlas olika av en stat kan detta hota effektiviteten och meningen med den fria marknaden inom EU och EMU.

Innehåll:

Part A: Introduction: Competition law in the Community legal system.
1. The notion of competition.
2. The perspectives of competition policy.
3. Methodological issues.
Part B: Relevant Community Primary Law.
4. Different types of national measures distorting competition.
5. The rules of Treaty in relation to state measures distorting cross border competition - brief introduction.
6. The aims and principles of the Treaty in relation to competition.
7. Distortions on competition and harmonization.
8. Distortions on competition and harmonization in some specific (flanking policy) areas.
9. Local regulations of economic life in the case law of the Court and the legal literature.
10. Evaluation of the case law of the Court.
Part C: Summary and conclusions.
11. A summary and chronological survey of the case law of the ECJ in relation to state measures distorting free competition.
12. Articles 3 (g), 10 and 81 construction.
13. Articles 96 and 97.
14. The use of Articles 86 and 87.
15. The need to clear away distortions on competition.
16. Possible future developments concerning state measures distorting free competition.
17. The possibility of a multi speed-Europe.
18. Conclusions and proposed solutions.
 
  © 2017 Jure AB