Dansk privatret
   
 
Författare:Kronborg Annette , red.
Titel:Dansk privatret
Upplaga:22 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:832 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757452365
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 1344 SEK exkl. moms

 

Dansk privatret foreligger hermed i en revideret og ajourført 22. udgave.

Bogen er primært tænkt som undervisningsgrundlag i juridiske fag ved universiteter og andre læreanstalter. Med bogens forholdsvis brede udvalg af emner har det været hensigten at åbne mulighed for en friere sammensætning af pensum efter de enkelte undervisningsinstitutioners behov. Bogen er også velegnet som opslagsværk for praktikere, der ønsker et hurtigt overblik over et retsområde.

Indholdsfortegnelse

Forord

Oversigt over lovforkortelser

DEL 1. Introduktion til retssystemet
Kapitel 1. Retssystemet og retskilderne
Kapitel 2. EU-retten
Kapitel 3. Oversigt over retsplejen
Kapitel 4. International privatret
Kapitel 5. Skatteret – Grundlæggende principper

DEL 2. Aftaler og erstatning
Kapitel 6. Aftaler
Kapitel 7. Mellemmandsret
Kapitel 8. Erstatning uden for kontraktforhold
Kapitel 9. Produktansvar
Kapitel 10. Forsikring

DEL 3. Køb og transportaftaler
Kapitel 11. Køb
Kapitel 12. Internationale køb
Kapitel 13. Køb af fast ejendom – Tinglysningssystemet

DEL 4. Fordringer
Kapitel 14. Fordringer
Kapitel 15. Personskifte i skyldforhold
Kapitel 16. Negotiable fordringer

DEL 5. Kreditret
Kapitel 17. Kreditaftaler
Kapitel 18. Pant
Kapitel 19. Kaution og garanti

DEL 6. Tvangsfuldbyrdelse, konkurs og rekonstruktion
Kapitel 20. Introduktion
Kapitel 21. Udlæg og anden individualforfølgning
Kapitel 22. Konkurs og gældssanering
Kapitel 23. Rekonstruktion

DEL 7. Særlige kontrakttyper
Kapitel 24. Ansættelsesforhold
Kapitel 25. Forvaring
Kapitel 26. Leje af fast ejendom
Kapitel 27. Entreprise

DEL 8. Selskaber og andre juridiske personer
Kapitel 28. Introduktion
Kapitel 29. Personselskaber
Kapitel 30. Kapitalselskaber

DEL 9. Regulering og erhvervsudøvelse
Kapitel 31. Introduktion – sammenhæng og forskelle
Kapitel 32. Immaterialret
Kapitel 33. Markedsføringsret
Kapitel 34. Konkurrenceret

DEL 10. Familie- og arveret
Kapitel 35. Ægtefællers formueforhold
Kapitel 36. Arv

Stikordsregister


Författare:
af Annette Kronborg (red.), Hanne Søndergaard Birkmose, Hans Henrik Edlund, René Franz Henschel, Tanja Jørgensen, Kristina Siig

 
  © 2017 Jure AB