Tvisteløsning
   
 
Författare:Skoghøy Jens Edvin A
Titel:Tvisteløsning
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:1460 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788215064086
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Processrätt , Utländsk rätt

Pris: 2880 SEK exkl. moms

 

Tvisteløsning inneholder en systematisk fremstilling av behandlingen av sivile rettstvister etter tvisteloven av 2005. Alle viktige allmennprosessuelle spørsmål blir grundig behandlet med henvisninger til lovforarbeider og rettspraksis. På enkelte punkter går boken også inn på behandlingen av voldgiftssaker. Målgruppen for boken er først og fremst dommere og advokater, men også studenter vil ha stor nytte av den.

Opplegget for 4. utgave er det samme som for 3. utgave, som kom i 2017. Boken er ajourført med ny lovgivning og rettspraksis frem til utgangen av mars 2022. Enkelte få nyere høyesterettsavgjørelser er tatt med.
 
  © 2017 Jure AB