Brott och påföljder
� En lärobok i straffrätt om Brottsbalken
   
 
Författare:Dahlström Mats , Strand Anette , Westerlund Gösta
Titel:Brott och påföljder � En lärobok i straffrätt om Brottsbalken
Anmärkning:Supplement 2023 kan kostnadsfritt laddas ner via länken nedan.
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:622 sid.
Förlag:Bruun Juridik
ISBN:9789172238916
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Bruun Juridik
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 599 SEK exkl. moms

 

Ladda hem pdf-fil 
Brott och påföljder är en modern läro- och referensbok i straffrätt som blivit mycket uppskattad. Boken utkommer nu i sin åttonde reviderade upplaga.

I bokens allmänna del kommenteras främst brottens rekvisit, förstadierna till samt medverkan vid brott liksom nödvärn, nöd, laga befogenhet och de andra ansvarsfrihetsgrunderna. I den så kallade brottskatalogen kommenteras samtliga gärningar i brottsbalken, många med hänvisningar och belysande exempel från rättspraxis.

Slutligen kommenteras de straff och andra påföljder som kan följa på brott. I avdelningen om påföljderna har framställningen koncentrerats till de kapitel som anger principerna för de olika straffen och påföljderna samt straffmätningen. Även reglerna om preskription och förverkande har getts ett ganska stort utrymme.

Sedan föregående upplaga har det skett långt fler än 50 lagändringar, av vilka främst kan nämnas de i 2 kap om svensk domstols behörighet och de i 6 kap om sexualbrott. Detta senare kap har i stora delar omarbetats. Utöver dessa ändringar kan även nämnas ändringar i 4 kap om hemfridsbrott och olaga intrång. En annan paragraf som kommenteras i denna upplaga är den nya paragrafen om inbrottsstöld (8:4a). Utöver alla dessa lagändringar har det även tillkommit ett flertal mycket intressanta rättsfall. Det har därför känts befogat att redan nu presentera en ny åttonde upplaga.

Författare till boken är Gösta Westerlund, före detta universitetslektor i straffrätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, rådman Mats Dahlström, samt juris licentiat Anette Strand, tidigare verksam inom kriminalvården. De tre författarna har tidigare även varit verksamma som lärare på Polishögskolan i Sörentorp.
 
  © 2017 Jure AB