SOU 2022:50 Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden
   
 
Titel:SOU 2022:50 Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden
Utgivningsår:2022
Omfång:199 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152504727
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:50
Ämnesord:Processrätt

Pris: 258 SEK exkl. moms

 

Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel.

Utredningens uppdrag i denna del har varit att

- ta ställning till i vilka situationer hemlig övervakning av elektronisk kommunikation bör få användas för att lokalisera skäligen misstänkta,

- ta ställning till om och i så fall i vilka situationer hemlig övervakning av elektronisk kommunikation bör få användas för att lokalisera personer som är häktade i sin frånvaro efter att en förundersökning har avslutats eller som har uteblivit eller avvikit från verkställighet av påföljder,

- särskilt bedöma om det finns ett behov av att ändra reglerna om underrättelse till enskild om användning av hemliga tvångsmedel, och

- lämna förslag till författningsändringar som bedöms nödvändiga.

Till grund för uppdraget om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i syfte att lokalisera vissa efterlysta personer ligger bland annat en framställning från Polismyndigheten.

Uppdraget om underrättelse till enskild bygger på en framställning från Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN).
 
  © 2017 Jure AB