Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2022-23 Nr 1
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2022-23 Nr 1
Anmärkning:För mer information om prenumeration se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2022
Omfång:260 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT222301
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2022/23:1
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 261 SEK exkl. moms

 

Innehåll nr 1 2022/23

Artikel
s. 3 Reformering av juristprogrammet – fokus på integration, progression och kritiskt tänkande
Per Ahlin och Gustaf Sjöberg

s. 7 Avtalstolkning i Arbetsdomstolen
Konrad Lundberg

s. 12 Löpande räkning: Är priset avtalat eller finns utrymme för att bedöma prisets skälighet?
Andreas Magnusson och Alexander Wagner

Expertgranskad artikel

s. 35 Lundaskolan och rättskällorna
David Dryselius

Rättsfall

s. 63 BankID-bedrägeriet
Marianne M. Rødvei Aagaard

s. 81 Två strandskyddsmål
Girion Blomdahl

s. 97 Skatterådgivarens ansvarsbegränsning
Lars Gorton och Eva Lindell-Frantz

s. 111 Ogiltighet enligt avtalslagen och övertaganderätten för makar och sambor enligt 12 kap. 47 § 2 st. jordabalken – relationen mellan allmänna regler och jordabalkens särskilda regler. Lägenheten på Karlaplan
Richard Hager

s. 122 Speditörpanten – en rättskällerevolution på grundval av skakig argumentation
Jakob Heidbrink

s. 133 Byggrätten vid Campus
Marc Landeman

s. 141 Förutsättningar för ledningsrätt avseende basstationer på byggnad
Marc Landeman

Skiljedomsrätt

s. 158 Aktieägaravtal i ett processuellt perspektiv – särskilt om skiljedomsmässighet i kontexten av tvingande regler
Niklas Arvidsson

Recension
s. 175 Ludvig Beckman, All makt åt folket: om en bortglömd idé, Fri Tanke 2021, 245 s.
Mats Lundström

s. 183 Peter Benson, Justice in transactions: A theory of contract law, Harvard University Press 2019, 610 s.
Svante O. Johansson

s. 191 Karolina Stenlund, Rättighetsargumentet i skadeståndsrätten (ak.avh.), Iustus 2021, 585 s.
Hans-Gunnar Axberger

s. 201 Ola Svensson, John Rawls’ teori om rättvisa. En studie i rättsfilosofi, Juristförlaget i Lund 2020, 124 s.
Torben Spaak


Debatt

s. 220 Om närståendetransaktioner och ett källkritiskt förhållningssätt
Jan Andersson

s. 227 Skyddet för investerare efter BDO-domen. Del II. Om prospektansvaret
Jan Andersson

s. 240 Omhändertagande av hund med stöd i 11 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter är inte synonymt med avlivning
Sirkku Sarenbo

s. 249 Barnrättsperspektivet i vårdnadstvister – från domstolsförhandling till föräldraförhandling. Vad händer med barnets bästa?
Johanna Schiratzki

Notis

s. 259 Minnesord. Claes-Robert von Post 8 augusti 1942–3 maj 2022
Konrad Lundberg och Anders Lagerstedt
 
  © 2017 Jure AB