Arveretten
   
 
Författare:Eeg Thomas
Titel:Arveretten
Utgivningsår:2022
Omfång:696 sid.
Förlag:Cappelen
ISBN:9788202657628
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Monografi
Ämnesord:Familjerätt , Utländsk rätt

Pris: 921 SEK exkl. moms

 

Alle skal en gang dø. Både arvelater selv og de pårørende kan stilles overfor en rekke spørsmål om hva som skal skje med eiendeler og forpliktelser når livet er over. Arveretten er derfor svært praktisk viktig, og er ett av svært få rettsområder som alle er garantert å bli berørt av. Arverettens regler gjelder de rettslige sidene av spørsmålene som kan oppstå, og er til for å forebygge og løse konflikter. Denne boken gir både en innføring i disse reglene, og drøfter en rekke temaer på et grundigere nivå.

Blant emner som behandles, er

- arv etter loven

- uskifte

- reglene om testamenter og deres virkeområde

- grunnleggende betingelser for å ha rett til arv og bortfall av rett til arv

- oppgjør av avdødes formue gjennom skifte av dødsbo m.m.

- tilbakeføringskrav for uriktig forbigåtte arvinger

- regler for oppgjør med internasjonale forgreninger

Arveretten gir også en grundig innføring i arverettslig metode og en oversikt over rettsutviklingen.

Boken er nyttig for praktiserende jurister og jusstudenter, men også for lekfolk som vil planlegge arveoppgjør eller som skal skifte privat uten bistand av advokater, bostyrer eller domstol.

Thomas Eeg er dr.juris og professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er emneansvarlig for kurs i familierett og arverett og leder av forskergruppen for familie-, arve-, barne- og personrett.
 
  © 2017 Jure AB