Tvistlösning genom skiljeförfarande (Ny Upplaga)
� En handledning till lagen om skiljeförfarande
   
 
Författare:Kvart Johan , Olsson Bengt
Titel:Tvistlösning genom skiljeförfarande (Ny Upplaga) � En handledning till lagen om skiljeförfarande
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under februari 2023.
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027683
Ämnesord:Processrätt

Preliminärt pris: 568 SEK exkl. moms

 

I boken görs en lättfattlig och systematisk genomgång av de bestämmelser som har betydelse för svenska och internationella skiljeförfaranden. Fördelar och nackdelar med skiljeförfarande kontra rättegång diskuteras, liksom lagens uppbyggnad och bakomliggande principer. Mycket lämplig när man skriver, tolkar eller annars funderar över att träffa skiljeavtal. Korttext från författarna inför 3u:Skiljedomsrätten med dess blandning av processrättsliga och civilrättsliga regler anses av många som komplicerad juridik. Den tredje uppdaterade upplagan av Tvistlösning genom skiljeförfarande förklarar lagstiftningen och praxis på ett pragmatiskt sätt. Boken skiljer sig från övrig litteratur på området genom att den är mer lättillgänglig och därmed utgör en utmärkt introduktion till skiljedomsrätten. Boken innehåller en övergripande och systematisk redovisning av den svenska skiljedomslagstiftningen. Den kan därför även läsas som en handledning av dem som är mer förtrogna med ämnet. I den nya upplagan redovisar författarna, som båda är verksamma som skiljemän, bl.a. ny praxis från Högsta Domstolen.
 
  © 2017 Jure AB