Häktning
   
 
Författare:Cansu Elias , Holmgård Lars , Andersson Simon
Titel:Häktning
Anmärkning:
Utgivningsår:2023
Omfång:438 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139019909
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt

Pris: 685 SEK exkl. moms

 

Häktning är det mest ingripande av de straffprocessuella tvångsmedlen. I denna bok undersöks detta tvångsmedel grundligt och mycket utrymme ges till oklara eller svåra frågor som kan uppstå i den dagliga tillämpningen. Exempel på frågor som behandlas är vad som krävs för att det ska föreligga sannolika skäl, hur tingsrätten bör agera om en häktningsframställan ges in för sent, hur samspelet mellan åtalstid och skyldigheten att hålla omhäktningsförhandling ser ut och vilka häktningsregler som gäller vid överlämnande till och från Sverige.

Boken är av värde för domare, åklagare, försvarare och alla andra som behöver en djupare förståelse för reglerna om häktning.
 
  © 2017 Jure AB