Introduktion till straffrätten
   
 
Författare:Wennberg Suzanne
Titel:Introduktion till straffrätten
Upplaga:13 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:144 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026990
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Introduktion till straffrätten är en lärobok som vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper i straffrätt. I denna bok ges en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten samt, i viss mån, straffprocessrätten.

Läsaren får stifta bekantskap med vissa straffrättsliga termer och begrepp samt introduceras i sättet att läsa och tolka lagbestämmelser i straffrätten.

I denna upplaga har lagändringar beaktats fram till den 1 augusti 2022.
 
  © 2017 Jure AB