Aftaler og mellemmænd
   
 
Författare:Andersen Lennart Lynge , Madsen Palle Bo
Titel:Aftaler og mellemmænd
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:476 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761943491
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 1608 SEK exkl. moms

 

Aftaler og mellemmænd

Bogen redegør indgående for aftaleretten i dag med fokus på aftalers indgåelse, ugyldighed og fortolkning samt de vigtigste mellemmandsformer. Aftaleloven og den dertil hørende retspraksis er i centrum, men også forholdet mellem privatret og offentlig ret behandles, herunder forvaltningsaftaler med det offentlige og aftalerettens almindelige påvirkning af offentligretlige regler og EU-regler.

Bogen anvendes som lærebog på universitetsniveau, men den er samtidig en håndbog, som er hyppigt anvendt af praktikere, herunder advokater og domstolene.


Om forfatterne

Lennart Lynge Andersen er professor emeritus, lic. jur. og tidligere ansat ved Copenhagen Business School.
Palle Bo Madsen er professor og ansat ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Indhold af bogen
Kapitel 1. Indgåelse af aftaler
Kapitel 2. Løfters ugyldighed
Kapitel 3. Aftaler med det offentlige. aftale versus forvaltningsakt
Kapitel 4. Mellemmandsretten
Kapitel 5. Fuldmagt
Kapitel 6. Kommission
Kapitel 7. Andre mellemmænd
Kapitel 8. Tredjemandsaftaler
Kapitel 9. Aftalers retsvirkninger. fortolkning og udfyldning
 
  © 2017 Jure AB