Vitesklausuler (NY TITEL)
� En handbok
   
 
Författare:Dryselius David
Titel:Vitesklausuler (NY TITEL) � En handbok
Anmärkning:Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under mars 2023.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026044
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Fastighetsrätt

Preliminärt pris: 605 SEK exkl. moms

 

Innehåller en beskrivning av de vitesklausuler som används idag. Varför de används, när de inte bör användas och dess rättsverkan och lämplighet i förhållande till andra avtalsklausuler
 
  © 2017 Jure AB