Sveriges Rikes Lag 2023 klotband
� gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2023
   
 
Titel:Sveriges Rikes Lag 2023 klotband � gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2023
Anmärkning:När du köper Sveriges Rikes Lag 2023 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla. Den utges även i skinnband. Mängdrabatter vid köp av två eller fler exemplar.
Upplaga:144 uppl.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026211
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 3098 SEK exkl. moms

 

Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2023.

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EUförordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från EUdomstolen, Europadomstolen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), Arbetsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen. Författningsregistret och det utförliga sakregistret underlättar sökandet i lagboken.

Lagboksappen 2023 kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken. Precis som du är van vid med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar direkt i appen. Allt med riktig lagbokskänsla. Finns att ladda ned i Google play och App Store - bara för dig som köpt årets lagbok. Tillgänglig från januari 2023 till och med januari 2024.

Nyheter i Sveriges Rikes Lag 2023

Bland nya lagar som tagits in i lagboken kan nämnas följande.

- En ny konsumentköplag (2022:260) som innebär en modernisering av konsumenträtten vid köp av lösa saker och vid avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster.

- Den nya lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation genomför EU:s direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation. Lagen motsvarar i stora delar den tidigare lagen i samma ämne med de ändringar och tillägg som föranletts av direktivet.

- Genom lagen (2022:613) om finansiell information i brottsbekämpningen får brottsbekämpande myndigheter utökad åtkomst till finansiell information genom konto- och värdefackssystemet.

- Terroristbrottslagen (2022:666) ersätter tidigare lagar som reglerade brott kopplade till terrorism. Uppräkningen av vilka brottsliga gärningar som kan bedömas som terroristbrott har tagits bort och i stället ska alla svenska uppsåtliga brott och straffbelagda försök till brott under vissa förutsättningar kunna vara terroristbrott.

- Viktiga ändringar har gjorts i bl.a. folkbokföringslagen (1991:489), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och radio- och TV-lagen (2010:696).
 
  © 2017 Jure AB