Företagsnamn och varumärken
� Det korsvisa skyddet
   
 
Författare:Berlips Persson Merit
Titel:Företagsnamn och varumärken � Det korsvisa skyddet
Anmärkning:
Utgivningsår:2023
Omfång:312 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026884
Ämnesord:Immaterialrätt , Marknadsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 486 SEK exkl. moms

 

Inom känneteckensrätten, lagen om företagsnamn och varumärkeslagen, finns reglerat ett korsvist skydd och ett korsvist registreringshinder mellan närings- och varukännetecken. Utvecklingen på varumärkesområdet har lett till allt större diskrepans i samspelet mellan företagsnamn och varukännetecken i vilken företagsnamnet tycks tillerkännas ett mer omfattande skydd än varukännetecken då̊ den känneteckensrättsliga bedömningen i flera avseenden är striktare för varumärken. Alla som arbetar med känneteckensrätt måste göra bedömningar avseende intrång eller registreringshinder och i många av dessa fall står närings- och varukännetecken mot varandra ur associationsrättsligt, immaterialrättsligt och konkurrensrättsligt perspektiv. Boken behandlar dessa frågor och ger vägledning för bedömningar om det korsvisa skyddet och det korsvisa hindret.
 
  © 2017 Jure AB