Förvaltningsprocesslagen m.m.
� En kommentar
   
 
Författare:von Essen Ulrik
Titel:Förvaltningsprocesslagen m.m. � En kommentar
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:714 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027003
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 1029 SEK exkl. moms

 

Kommentaren till förvaltningsprocesslagen har i denna upplaga arbetats om med ett stort antal nya rättsfall och JO-beslut. Kommentaren har arbetats igenom med avseende på strukturen för att få ökad tydlighet. Till detta kommer att kommentaren till lag om allmänna förvaltningsdomstolar skrivits om i grunden.
 
  © 2017 Jure AB