SOU 2002:61 Framtidens nämndemän
   
 
Titel:SOU 2002:61 Framtidens nämndemän
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:180.
Utgivningsår:2002
Omfång:242 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217120
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Nämndemannakommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:61
Ämnesord:Processrätt

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att rekryteringen av nämndemän skall breddas genom att en femtedel av väljs i en fri kvot. Allmänheten skall kunna lämna förslag på lämpliga kandidater inom denna kvot. Däremot föreslås ingen grundläggande förändring beträffande valsystemet. Några detaljförslag:
– En person som innehaft uppdrag som nämndeman under tre på varandra följande perioder skall inte kunna nomineras för ytterligare en period.
– Förändringar och förbättringar av nämndemännens ersättningsvillkor.
– Nya regler för domstolarnas hantering av nämnemän som missköter sig eller döms för brott.
 
  © 2017 Jure AB