Civilrättens grunder
   
 
Författare:Håstad Torgny , Björkdahl Erika P. , Brattström Margareta , Zackariasson Laila
Titel:Civilrättens grunder
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:527 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177372189
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Familjerätt

Pris: 630 SEK exkl. moms

 

Civilrätten rör relationer mellan enskilda personer eller företag – i handeln, på arbetsplatsen, i familjerelationer med mera.

I Civilrättens grunder belyses hela civilrätten. Boken är avsedd att läsas vid allehanda universitetsutbildningar, antingen som introduktionsbok eller som enda bok beroende på utbildningens inriktning. Den kan med fördel även användas som komplement på mer avancerade kurser. Framställningen ger en systematisk överblick och framhäver sambanden mellan olika delar av civilrätten. På de centrala områdena – rörande olika slags avtal, skadestånd och familjejuridik – är boken tillräcklig som handbok för många praktiskt verksamma och i privatlivet.

Civilrättens grunder innehåller följande kapitel:

- Rättskällor
- Personrätt
- Förmögenhetsrättens grunder
- Avtal i allmänhet
- Marknadsrätt
- Köp av lös egendom
- Köp av fast egendom
- Hyra av lös sak
- Nyttjanderätt med mera till fast egendom
- Gåva
- Saklån
- Tjänster och sysslomannaavtal
- Försäkringsavtal
- Arbetsrätt
- Skadeståndsrätt
- Fordringar
- Pant och andra säkerheter
- Exekution
- Immaterialrätt
- Bolag, föreningar och stiftelser
- Äktenskap- och samborätt
- Barnrätt
- Arvsrätt
 
  © 2017 Jure AB